Adatvédelem

 

IVANICS CSOPORT

ÜGYFÉL ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

2022.03.29.

 

MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

KI AZ ADATKEZELŐ?

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

- WEBOLDAL SZERVER NAPLÓZÁSA

- HONLAP COOKIE KEZELÉSE

- HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

- ONLINE SZERVIZ BEJELENTKEZÉS

- ONLINE CHAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

- ÜZENETKÜLDÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL

- TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

- PANASZKEZELÉS

- MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

- KÁRÜGYINTÉZÉS

- ÚJ GÉPJÁRMŰ AJÁNLATKÉRÉS ÉS ADÁSVÉTEL

- HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ AJÁNLATKÉRÉS ÉS ADÁSVÉTEL

- GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS AJÁNLATKÉRÉS

- TESZTVEZETÉS

- ÁLLAPOTFELMÉRÉS/SZERVIZ

- ALKATRÉSZ AJÁNLATKÉRÉS ÉS VÁSÁRLÁS

- SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

- NYEREMÉNYJÁTÉK

- BIZTONSÁGI KAMERÁK

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATAIT?

KINEK TESSZÜK HOZZÁFÉRHETŐVÉ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

HOGYAN ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

AZ ÖN JOGAI

MIKÉNT LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

 

 

 

 

MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

Az IVANICS CSOPORT elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelmével kapcsolatosan, ezért tájékoztatja ügyfeleit és weboldalának látogatóit, hogy adatkezelése során az alábbi Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat értelmében jár el.

A szabályzat célja, hogy tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miként kezeljük és továbbítjuk az Önhöz kapcsolódó adatokat, melyeket a jelen weboldal látogatása során, vagy akkor gyűjtünk, ha a weboldalon található elérhetőségek útján felveszi velünk a kapcsolatot. A jelen Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat csak a természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Törekszünk arra, hogy minél pontosabban betartsuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, ezért részletesen bemutatjuk az egyes adatkezelési tevékenységeinket, hogy mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja-e azokhoz, vagy sem. 

Minden személyes adatot egy konkrét adatkezelési cél érdekében kezelünk (pl. Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy hírlevelek küldése). Az adatkezelési célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek, ha a szerződéskötésnél ehhez Ön külön, kifejezetten hozzájárult).
Egy adásvételi szerződés teljesítése során jellemzően több okból is kezeljük az adatait (pl. számlázás, áru kiszállítása, adatszolgáltatás hatóságok részére, jótállási vagy szavatossági igények teljesítése, panaszkezelés). Egy adásvételi szerződés teljesítését követően a szerződést és a kapcsolódó számlákat jogszabály által előírt ideig meg kell őriznünk, vagy azokra a jogi igények érvényesítése érdekében lehet szükség.
Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk (szükség esetén kérve az Ön hozzájárulását).
Adatkezelésünket az alábbiakban adatkezelési célonként részletesen bemutatjuk.

Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A szabályzatot folyamatosan frissítjük, hogy megfeleljen az időközben módosuló jogszabályi háttérnek és az IVANICS CSOPORTNÁL a személyes adatokra vonatkozóan tett intézkedéseknek. Amennyiben az Ön személyes adatai felhasználása tekintetében jelentős vagy alapvető változtatásokat vezetnénk be, úgy erről Önt a weboldalunkon jól láthatóan elhelyezett tájékoztató vagy az Ön részére közvetlenül megküldött értesítés útján tájékoztatjuk. Ha esetleg Ön ezekkel a változtatásokkal nem ért egyet, kérjük, hogy a továbbiakban ne használja a jelen weboldalt.

 

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az IVANICS CSOPORT (melynek tagjai név szerint: az Ivanics Kft., székhely: 1221 Budapest, Kártya u. 1-3.; az Ivanics Autópark-kezelő Kft., székhely: 8097 Nadap, Haladás út 56., az Ivanics Motor Kft., székhely: 1116 Budapest, Méhész u. 2-4. és a Bella Marine Kft., székhely: 1116 Budapest, Méhész utca 2-4 mint közös adatkezelők) a személyes adatainak a kezelését végző adatkezelő. Tekintettel arra, hogy együttes, közös adatkezelés történik, az adatkezelők egyetemlegesen felelnek és az Adatkezelő kifejezésen mindegyik önálló adatkezelőt érteni kell.

 

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

WEBOLDAL SZERVER NAPLÓZÁSA

Weboldalunk meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozásának érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Azonosítószám, dátum, időpont, meglátogatott oldal címe

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés f) pontja, ugyanis a jogos érdekünk fűződik a weboldal biztonságos működéséhez, valamint a visszaélési kísérletek megelőzéséhez

A felhasználói munkamenet lezárultáig

Informatikai szolgáltatók

A naplóállományunk elemzése során felmerült személyes adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk. A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A testre szabott kiszolgálás érdekében a weboldal a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás alkalmával olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések

azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

30 perc

Informatikai szolgáltatók


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

címzett személyre szabott tájékoztatása az Ivanics Csoport legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok (név, e-mail cím, telefon, postai cím), valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok.

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása

Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az Adatkezelő e-mail ill. 1116 Budapest, Méhész u. 2-4. szám alatti levélcímére küldött lemondási kérelem útján. Leiratkozás vagy a hírlevél szolgáltatás megszüntetésének hiányában a hozzájárulás megadásától számított 5 évig.
Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig. 

Informatikai szolgáltatók

 

ONLINE SZERVIZ BEJELENTKEZÉS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

szerviz-

szolgáltatások biztosítása és előkészítése online szerviz bejelentkezés révén (pl. alkatrész készlet ellenőrzése, hiba leírása, időpont egyeztetése)

A gépkocsinak az űrlapon megadható adatai (ideértve a jármű rendszámát, alvázszámát, típusát, évjáratát és a megtett kilométerek számát)

szerviz folyamatok

időpont

név

e-mail cím

telefonszám

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

a foglalt időpontot követő legfeljebb 3 hónapig, illetve arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai szolgáltatók


Felhívjuk a figyelmet, hogy a foglalási rendszerünk optimális kihasználása érdekében a foglalt időpontot egy nappal megelőzően telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot az időpont megerősítése érdekében. Kérjük, hogy amennyiben ehhez nem járul hozzá, azt szíveskedjen előzetesen jelezni számunkra.

 

ONLINE CHAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

ügyfél-kapcsolattartás online chat ügyfélszolgálat révén

felhasználónév

valamint a chatelés során megadott egyéb személyes

adatok

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

a chatelést követő legfeljebb 5 évig

Informatikai szolgáltatók

 

ÜZENETKÜLDÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

üzenetküldés a weboldalon keresztül

név

e-mail cím

ügyfél által megadott egyéb adatok

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

a válaszadást követő legfeljebb 3 hónapig

Informatikai szolgáltatók

 

TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

Az IVANICS CSOPORT az ügyfélszolgálat bejövő és a kimenő telefonbeszélgetéseit rögzíti.

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Szolgáltatások és termékek biztosítása, ügyfél-kapcsolattartás, az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás

Azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

Legfeljebb 5 év

Informatikai szolgáltatók


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: telefonon keresztüli ügyintézés elmaradása, személyes ügyintézés szükségessége.

PANASZKEZELÉS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Panaszt benyújtó ügyfelek ügyének beazonosítása, a panaszok kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások lefolytatása

panaszkezelési jegyzőkönyv adatai:

- panaszt benyújtó neve

- panaszt benyújtó címe

- panaszt benyújtó telefonszáma

- panaszt benyújtó e-mail címe

- valamint a panasz leírása kapcsán megadott egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján

Panaszok esetén: a jegyzőkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétől), számított 5 évig (jogszabályi határidő).

Alternatív vitarendezést igénybevevők adatai a Békéltető Testületnek kerülnek átadásra.

 

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Gépjárművek műszaki megvizsgálásával és környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos ügyviteli eljárás feltételeinek teljesítése

Meghatalmazó neve, lakcíme, személyi igazolvány száma, anyja neve, születési helye és ideje; gépjármű rendszáma, alvázszáma, gyártmánya, típusa

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján

 

Legfeljebb 5 év

Az adatok kizárólag a nyilvántartó közlekedési hatósági Hatósági Keret Rendszer (HKR) részére kerülhetnek továbbításra

 

KÁRÜGYINTÉZÉS

Az IVANICS CSOPORT mint a biztosító által a kárrendezés során adatfeldolgozóként igénybe vett közreműködő, kárszakértő, adatrögzítő és kapcsolattartó személy kezeli a gépjármű kárbejelentésekkel kapcsolatos személyes adatokat az alábbiak szerint:

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Az adatkezelés célja a gépjármű kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés és a kárrendezés.

A kárbejelentő nyomtatványon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a vezetői engedéllyel, a gépkocsival és a káreseménnyel kapcsolatos adatok;

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján a biztosítási szerződés teljesítése érdekében a biztosító utasítása alapján adatfeldolgozói minőségben kezeljük az adatokat a megbízásunk fennállása alatt

A jogalap rendezését követően 3 hónapig őrzünk meg káranyagot.

A biztosító utasítása szerint az adatfeldolgozási szerződésben foglaltak szerint.


Amennyiben az érintett nem adja meg a kárrendezéshez szükséges személyes adatokat, előfordulhat, hogy a biztosító a kárrendezést nem tudja lefolytatni, melynek eredményeként a szolgáltatás nyújtását a vonatkozó biztosítási szerződésben, illetve jogszabályban rögzített esetekben megtagadhatja.

 

ÚJ GÉPJÁRMŰ AJÁNLATKÉRÉS ÉS ADÁSVÉTEL

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Ajánlatkérésnél új személy- vagy haszongépjárműre kért ajánlatban foglaltak megvizsgálása, válaszadás;

 

 

Ajánlatkérésnél az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok;

 

 

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése, egyeztetések: vásárlás időpontja, opcionálisan finanszírozási ajánlat);

 

Ajánlatkérésnél az ajánlatkérés beküldésétől számított 5 évig;

 

 

Importőr (ajánlatkérésben foglaltak teljesítése)

Informatikai Szolgáltatók

 

 

Adásvételnél új személy- vagy haszongépjármű értékesítése.

Adásvételnél az adásvételi szerződésen megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, gépjármű adatai, számlázással kapcsolatos adatok (továbbá tanúk adatai).

Adásvételnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, áru beszerzése/átadása, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás intézése, szavatossági/garanciális igények teljesítése).

Adásvételnél az adásvételi szerződés teljesedéséig ill. az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig vagy arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségé-nek végéig.

Importőr (szolgáltatásfejlesztés)

Elégedettség-mérés

Finanszírozó bank: önálló adatkezelőként, saját felelősségi körében jár el

Informatikai Szolgáltatók

 

HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ AJÁNLATKÉRÉS ÉS ADÁSVÉTEL

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Ajánlatkérésnél használt személy- vagy haszongépjárműre kért ajánlatban foglaltak megvizsgálása, válaszadás;

 

 

Ajánlatkérésnél az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok;

 

 

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése, egyeztetések: vásárlás időpontja, opcionálisan finanszírozási ajánlat);

Ajánlatkérésnél az ajánlatkérés beküldésétől számított 5 évig;

 

 

Importőr (ajánlatkérésben foglaltak teljesítése) • Informatikai Szolgáltatók;

 

 

Adásvételnél használt személy- vagy haszongépjármű értékesítése.

Adásvételnél a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint kötelezően rögzítendő adatok (továbbá tanúk adatai).

Adásvételnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, áru beszerzése/átadása, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás intézése, szavatossági/garanciális igények teljesítése).

Adásvételnél az adásvételi szerződés teljesedéséig ill. az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig vagy arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségé-nek végéig.

Finanszírozó bank: önálló adatkezelőként, saját felelősségi körében jár el

Informatikai Szolgáltatók

 

GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS AJÁNLATKÉRÉS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Ajánlatkérésnél személy- vagy haszongépjármű bérlésére vonatkozó ajánlatban foglaltak megvizsgálása, intézése.

Ajánlatkérésnél az egyeztetés során bekért ügyfélazonosítási és kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése, egyeztetések: felszereltségi igények, bérleti időtartam, bérleti díj).

Ajánlatkérésnél az ajánlatkérés beküldésétől számított 5 évig. 

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

Bérlésnél személy- vagy haszongépjármű bérbeadása határozott időtartamra.

Bérlésnél a bérleti szerződésben megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, a bérelt gépjármű adatai, átadáskori/visszavételkori állapotra vonatkozó és számlázással kapcsolatos adatok.

Bérlésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, gépjármű átadása/visszavétele, állapotfelmérés, adatszolgáltatás hatóságok részére, kötelező biztosítás/autópálya matrica intézése)

A bérleti szerződés teljesedéséig.

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

 

TESZTVEZETÉS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Tesztvezetésre jelentkezés esetén új személy- vagy haszongépjármű tesztvezetésére jelentkezés regisztrálása.

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a kívánt modellre vonatkozó adatok.

Tesztvezetésre jelentkezés esetén a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése, egyeztetések: időpont, kívánt modell).

Az űrlapon megjelölt tervezett vásárlási időpontot követő 6 hónapig, illetve arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

Tesztvezetés naplózása során az esetlegesen felmerülő felelősségi viszonyok tisztázása érdekében.

Tesztvezetés naplózása során a naplóíven megadható ügyfélazonosítási (okmányazonosítási), kapcsolattartási adatok, az autóvásárlásra vonatkozó megjegyzések, valamint a tesztautó technikai adatai.

Tesztvezetés naplózása során a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (adatszolgáltatás hatóságok részére)

Az űrlapon megjelölt tervezett vásárlási időpontot követő 6 hónapig, illetve arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS/SZERVIZ

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Gépjármű állapotának felmérése, illetve a szerviz elvégzése.

Az állapotfelmérő lapon, illetve a munkalapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a gépjárműre (felszereltségére, állapotára) vonatkozó adatok, baleseti bejelentőn szereplő adatok, megjegyzések, szervizműhelyben a gépjárműről készített biztonsági kamerafelvétel.

A GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

A szervizelt gépjármű igazolt átvételéig, illetve a garancia lejártáig.

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Importőr (szolgáltatásfejlesztés)

Elégedettségmérés

Informatikai Szolgáltatók

 

ALKATRÉSZ AJÁNLATKÉRÉS ÉS VÁSÁRLÁS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Alkatrész igénylésére vonatkozó adatok megvizsgálása és a rendelés intézése.

Az űrlapon/telefonon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint a keresett alkatrészre vonatkozó adatok.

Ajánlatkérésnél a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szállítási szerződés előkészítéséhez szükséges (készlet ellenőrzése).

Az adásvételi szerződés megkötésééig, ennek hiányában az ajánlat közlésétől számított 3 hónapig.

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

Alkatrész vásárlása

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási, számlázási, szállítási adatok, megrendelt termékekre vonatkozó adatok, fizetési mód, végösszeg, megjegyzés.

Vásárlásnál a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (számlázás, áru beszerzése/kiszállítása, alkatrésztől függően: szavatossági/garanciális igények teljesítése)

Az adásvételi szerződés teljesedéséig.

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt határidőig.

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Futárszolgálat

(Innight Hungary Kft., 2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz.)

 

SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok: Megrendelő neve és címe

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján

A kiállítástól számított 8 évig.

Az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

-

 

NYEREMÉNYJÁTÉK

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Az IVANICS CSOPORT által szervezett alkalmi nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, valamint a nyertes kiértesítése.

Az űrlapon megadható ügyfélazonosítási, kapcsolattartási adatok, valamint az autóvásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok.

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az eredményhirdetés lezárultáig. A nyertes adatait a nyeremény átvételéig kezeljük.

Az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény érvényesíthetőségének végéig.

Informatikai Szolgáltatók

 

BIZTONSÁGI KAMERÁK

Az Ivanics Csoport székhelyén és telephelyein a szervizelés, értékesítés céljából felelősségvállalással átvett, nagy értékű autók és egyéb értékek megőrzése érdekében személy- és vagyonvédelmi okokból elektronikus megfigyelőrendszer működik.

Mi az adatkezelés célja?

Milyen adatokat kezelünk? (kezelt személyes adatok típusa)

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat? (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

(adattovábbítás)

Jogsértések megelőzése, észlelése, bizonyítása;

Engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése;

Illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;

Esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata;

Panaszok megvizsgálása, kezelése.

Az IVANICS CSOPORT székhelyén és telephelyein (szalonjaiban) tartózkodó személyek képmása.

GDPR 6. cikk (1)

bekezdés f) pontja alapján a személy- és vagyonvédelemre alapozott adatkezelői jogos érdek.

Az IVANICS CSOPORT székhelye és telephelyei méretére tekintettel a teljeskörű személy- és vagyonvédelmet nem lehet megvalósítani biztonsági kamerák nélkül. A kamerahasználatot indokolja a nyomozóhatóságok, valamint az esetlegesen sértett vagy kárt szenvedett magánszemély segítése is. A felvételen szereplő személyek magánszféráját az alábbi intézkedésekkel védjük:

1. A kamerák hangot nem rögzítenek és csak az ügyfélforgalom számára kijelölt, piktogramokkal jelzett helyeken készítenek felvételt (parkoló, bejárat, szalon, szerviz, értékesítési pontok), az emberi méltóság semmilyen körülmények között nem sérülhet.

2. A felvételekhez csak kijelölt személyek (az IVANICS CSOPORT ügyvezetése, az IT csoport és a portaszolgálat munkatársai) férhetnek hozzá (nézhetik vissza és dönthetnek a felvételek felhasználásáról);

3. A felvételen szereplő természetes személy bármikor kérhet tájékoztatást a felvételekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről személyesen, vagy e-mailben.

Felhasználás hiányában 3 munkanapig.

Felvétel továbbítására jogellenes magatartás vagy kötelezettségszegés bizonyításaként, folyamatban lévő eljárás esetén van lehetőség a lefolytató hatóságok, bíróság felé.

 

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATAIT?

Az adatokat - az egyes alpontokban foglalt kivételekkel - főszabály szerint az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 5 évig kezeljük.

 

KINEK TESSZÜK HOZZÁFÉRHETŐVÉ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A kezelt személyes adatokat az IVANICS CSOPORT bizalmasan kezeli, azokat az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában harmadik személynek nem adja ki.

Az adatkezelés során az IVANICS CSOPORT egyrészt az adatok digitális tárolása miatt Informatikai Szolgáltatókat, másrészt egyéb kiszervezett tevékenységek ellátása (jellemzően futárszolgálat és autómentés céljából) adatfeldolgozókat alkalmaz az alábbiak szerint:

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

CÉGNÉV

SZÉKHELY

webserver felhőszolgáltató

ACE Telecom Kft.

1037 Budapest, Zay u. 3.

ügyviteli rendszer szolgáltató

RUBIN Zrt.

1149 Budapest, Egressy út 17-21.

futárszolgálat

Innight Hungary Kft.

2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz.

hostess szolgálat rendezvényeken

Madison Land Kft.

2233 Ecser, Szent István utca 1.

szolgáltatásfejlesztés

   

autómentés

   

 

HOGYAN ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az IVANICS CSOPORT műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelmére a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel vagy módosítással, jogosulatlan kiadással vagy eléréssel és a törvénytelen adatkezelés bármilyen más formájával szemben.

 

AZ ÖN JOGAI

Ön mint természetes személy jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy az IVANICS CSOPORT milyen adatokat kezel Önről, és hogy ezen adatok kezelésének mi a célja, valamint hozzáférést kérhet ezen adatokhoz, és szükség esetén kérheti azok helyesbítését. Egyes esetekben továbbá jogosult arra is, hogy tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását vagy azok törlését, illetve kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt elektronikus formátumban átadjuk Önnek annak érdekében, hogy azt Ön megoszthassa más szervezetekkel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

Önt megilleti az a jog, hogy személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljára történő kezelését bármikor és térítésmentesen megtiltsa, így tehát amennyiben Ön engedélyezte az IVANICS CSOPORTTÓL származó reklám célú kommunikációk fogadását, ezzel kapcsolatban Ön bármikor meggondolhatja magát.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét!
Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, ha tájékoztatást szeretne kapni az Önnel kapcsolatban kezelt adatokról, vagy ha gyakorolni kívánja a személyes adataival kapcsolatos jogait vagy a továbbiakban nem szeretne marketing kommunikációs anyagokat fogadni tőlünk, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a lent megadott címünkön.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy teljesítsük a kérelmét. Azonban egyes jogszabályi előírások, különösen a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos jogszabályok ezt megakadályozhatják, ilyen esetben erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

Fontos számunkra a személyes adatok megfelelő kezelése. Amennyiben Önnek a személyes adatai IVANICS CSOPORT általi kezelésével kapcsolatban panaszai lennének, célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, elsőként közvetlenül hozzánk fordulni, azok mielőbbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

Amennyiben Önnek a személyes adatai IVANICS CSOPORT általi kezelésével kapcsolatban panaszai lennének, reméljük, hogy velünk veszi fel a kapcsolatot.

Jogainak sérelme esetén jogosult ezen kívül bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefonszám: +36 1 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu.

 

MIKÉNT LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Az IVANICS CSOPORT adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki e-mailben vagy levélben érhető el az alábbi címeken:

Kunosné Dr. Balatoni Magdolna

E-mail cím

Levélcím: 1116 Budapest, Méhész u. 2-4.

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.